Like CertoClav or share it

Jak działa autoklaw parowy 

Podczas sterylizacji parowej powietrze wewnątrz autoklawu jest zastąpione przez parę wodną. Czas trwania tej procedury zależy od konstrukcji autoklawu, od jego rozmiaru i mocy grzewczej. Autoklawowanie podlega Dyrektywie Urządzeń Ciśnieniowych, prawu dla wyrobów medycznych, oraz przepisom dotyczącym marketingu urządzeń medycznych, a więc wymaga stałego nadzoru i kontroli bezpieczeństwa.

Autoklawowanie – ustalony czas i temperatury

Podczas sterylizacji parą - ogrzewanie w autoklawie – materiał sterylizacji lub wypełniacz jest ogrzewany w ciągu 20 minut w temperaturze 121 ° C pod ciśnieniem 2 bary . Priony potrzebują co najmniej 30 minut w temperaturze 132-134 ° C pod ciśnieniem 3 bary, aby zostać inaktywowane / zniszczone.


<- Back to: Autoklawowanie

No entries

Nothing found in the guestbook.

Adding an entry to the guestbook

Region wählen 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe