Like CertoClav or share it

Testy w autoklawach

Wymagania stawiane tworzywom i materiałom stale wzrastają. Aby im sprostać i zapewnić jakość, w wielu specyfikacjach i normach nakazane są badania. Część tych badań to testy w autoklawie. Przykładami są tu test szybkowarów, test HAST, test IPC-TM-650, GSB AL 631.

Test HAST

W teście HAST magnesów powlekanych i niepowlekanych części są w temperaturze 100°C wystawiane na działanie nasyconej pary wodnej i odpowiedniego ciśnienia przez określony czas wynoszący co najmniej 24 godziny.

Test ipc-tm-650

W przypadku laminatów przeprowadzany jest test ipc-tm-650, w którym badane próbki są w temperaturze 121°C wystawiane na działanie temperatury i ciśnienia przez co najmniej 6 godzin.

Test GSB AL 631

Cechą jakości powłok na metalu jest przetrzymanie zgodnie z GSB AL 631. Badane próbki muszą przetrzymać test szybkowarów w temperaturze 121°C przez czas dłuższy niż jedna godzina. W ten sposób sprawdza się odporność na korozję i starzenie oraz jakość powłoki.

Region wählen 

Deutsch
English
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe